<kbd id="p5hnsycm"></kbd><address id="wwt0evb7"><style id="cg1fr9m3"></style></address><button id="8y1ahzgn"></button>

     跳到主要内容

     Liberal Arts & Sciences

     College of Liberal Arts & Sciences

     College of Liberal Arts & Sciences,我们的学科一样多种多样我们的学生。我们的很多部门,应用研究中心和跨学科课程教育一起通过查询和参与的关键和富有想象力的思想家的共同目标的背后。我们屡获殊荣的教师创建整个校园与研究人员和世界各地的合作文化,以发现新的思维方式,并在最需要的地方提供解决方案。我们鼓励学生要有远大的梦想,挑战自我,承担风险,是成功的。我们培养领导能力,自信,连通性和持久性。我们支持分析和评价的思维能力,多元文化的意识和反应的多样性和变化的特点是越来越多的世界。

     CLAS students
     CLAS student
     CLAS student
     CLAS student

       <kbd id="3rucdgx0"></kbd><address id="l5yc6p7l"><style id="buup20af"></style></address><button id="ndr8xjcx"></button>